302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarından kimler faydalanabilir, destek kalemleri nelerdir ve desteğin üst limiti ne kadardır.

Kimler Faydalanabilir?

Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir.

Bu programın amacı yeni işler yaratmak suretiyle istihdamın desteklenmesi ve iş faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla mevcut işlerin korunması, bu şekilde kırsal alanlarda ekonomik faaliyet düzeyinin yükseltilmesi ve kırsal nüfusun azalmasının tersine çevrilmesidir. Ekonomik faaliyetler ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, kırsal alanlarda büyüme, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma için gereklidir. Bu durum, kırsal alanlarda hanehalkı gelirlerini doğrudan artırarak, ekonomik ve sosyal bakımdan daha iyi bir bölgesel dengeye katkı sağlamaktadır.

Desteklenen Yatırımların Uygunluk Kriterleri

Yenilenebilir enerji yatırımları: Elektrik ve ısı üretimi için yapılacak yatırımları içermektedir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu tedbir kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, kendi ihtiyaçları için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.

Destek Kalemleri

Destek Üst Limiti

Scroll to Top
Mesaj Gönder
💬 Yardım İster Misiniz?
Merhaba,
Yardımcı olmamızı ister misiniz?
0312 511 33 66