İhracat Sektörleri

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü

  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörüne Genel Bakış

  Ülkemize katma değeri en yüksek döviz girdisi sağlayan sektörlerden biri olan bu grubun ihracatı Türkiye içinde önemli bir yer tutmaktadır.  Kâğıt ve kâğıt ürünleri sanayi, ağırlıklı olarak çeşitli ağaç türleri ve az miktarda da jüt, kendir, kamış gibi yıllık bitkilerden selüloz, odun hamuru üretilmesi ile bu ara ürünlerin ve diğer önemli bir hammadde olan ve kullanılmış kâğıtların geri dönüşümüyle elde edilen atık kâğıdın (hurda veya eski kâğıt olarak da tanımlanmaktadır) çeşitli mekanik ve kimyasal işlemlerle kâğıda dönüştürülmesine kadar geçen aşamaları içeren sanayi kolu olarak adlandırılmaktadır.

  Mobilya ve Orman Ürünleri hedef pazarları geniş olmakla birlikte Türkiye’de üretim ağı geniş bir sektör olarak gözlenmektedir.

  Türkiye’de Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünlerinin Sektörün de Dış Ticaret

  2022 yılı Ocak – Aralık dönemi Türkiye Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri ihracatı, 2021 yılına kıyasla %20,8 oranında artış göstererek 8 milyar 440 milyon 766 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla göre her ay artış görülmekte ve bu yükseliş yıl bazında sektör ihracatında artışa olanak sağlamıştır.

  Türkiye Mobilya, Kâğıt Ve Orman Ürünleri Sektörü İhracatı Aylık Dağılımı (x1000 $)
  2021 2022
  OCAK 452.624 557.502
  ŞUBAT 479.071 622.166
  MART 580.657 751.893
  NİSAN 580.638 775.791
  MAYIS 501.065 612.483
  HAZİRAN 613.074 799.389
  TEMMUZ 505.402 605.497
  AĞUSTOS 605.134 730.989
  EYLÜL 650.657 759.873
  EKİM 613.673 703.168
  KASIM 694.274 764.052
  ARALIK 712.895 757.963
  TOPLAM 6.989.164 8.440.766

  Kanuni merkezleri bazında sektör ihracat performansına bakıldığında İstanbul 2022 yılında 2021 yılına göre 27,5%’ lik bir artışla ilk sırada yer almıştır. İlk 10 şehir incelendiğinde geçen yıla göre ihracat rakamlarında artış görülmektedir. Mobilya üretiminin yoğun olduğu şehir Bursa sektörde 2. Sırada yer almakta olup Kahramanmaraş %110,3’ lük artış ile 2022 yılında büyük artışı yakalayarak ilk 10 ülke sıralamasında yer bulmuştur.

  İLLER 2021 2022 DEĞ.
  İSTANBUL 2.772.231,51 $ 3.535.846,98 $ 27,50%
  BURSA 821.776,55 $ 877.633,74 $ 6,80%
  İZMİR 664.429,09 $ 779.719,76 $ 17,40%
  KAYSERİ 529.343,35 $ 545.985,28 $ 3,10%
  GAZİANTEP 408.960,98 $ 508.835,15 $ 24,40%
  ANTALYA 279.523,73 $ 289.436,17 $ 3,50%
  ANKARA 203.305,33 $ 279.463,81 $ 37,50%
  KOCAELİ 196.092,44 $ 271.505,72 $ 38,50%
  ADANA 130.323,75 $ 136.360,73 $ 4,60%
  KAHRAMANMARAŞ 55.440,85 $ 116.594,53 $ 110,30%

  Türkiye’nin en çok mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihraç ettiği ülkelerin başında 1,04 milyar dolarla Irak gelmektedir. Irak’a ihracat geçen yıl yüzde 7,8 artış görülmektedir.  Irak’ı, 483,6 milyon dolarla İsrail, 450,8 milyon dolarla Birleşik Krallık, 342,7 milyon dolarla Almanya ve 338,5 milyon dolarla ABD takip etmektedir. Libya, İran, Fransa, Bulgaristan ve Rusya da en çok mobilya ihraç edilen ilk 10 pazar arasında yer almaktadır. En çok mobilya ihraç edilen ilk 10 ülke arasında yüzde 1,3 ile sadece Libya’da düşüş gözlenmektedir.

  ÜLKE 2021 2022 DEĞ.
  IRAK 964.501,49 $ 1.040.173,51 $ 7,80%
  İSRAİL 411.222,29 $ 483.602,81 $ 17,60%
  BİRLEŞİK KRALLIK 354.420,94 $ 450.820,20 $ 27,20%
  ALMANYA 299.538,31 $ 342.716,81 $ 14,40%
  ABD 287.611,97 $ 338.531,65 $ 17,70%
  LİBYA 298.100,72 $ 294.264,79 $ -1,30%
  İRAN 215.051,17 $ 271.003,36 $ 26,00%
  FRANSA 223.742,89 $ 257.470,85 $ 15,10%
  BULGARİSTAN 167.497,82 $ 227.811,50 $ 36,00%

  Dünya’da Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünlerinin Sektörün de Dış Ticaret

  Dünya kâğıt ve kâğıt hamuru endüstrisi yaklaşık 5.000 adet kâğıt ve kâğıt hamuru tesisi ve bir bu kadar da çok küçük işletmelerden oluşmaktadır. Sermaye yoğun orta teknolojili bir sektör olan kâğıt endüstrisi hayatın hemen her alanındaki kullanımı ile dünya ve ülkelerin ekonomisinde, günlük yaşamda önemli bir yer tutmaktadır. Birincil girdi olarak selüloz kullanması ve bunun da büyük oranda hammaddesinin ağaç olması ve üretim sürecindeki prosesler nedeniyle ekonomik değerinin ötesinde kâğıt üretiminin çevreye etkisi de büyük önem taşımaktadır. Dünya kâğıt ve karton ürünleri üretimi istikrarlı ve kademeli artışını sürdürmektedir. Dünya kâğıt ve karton ürünleri üretiminde alt ürün grupları ise farklı gelişme eğilimleri göstermektedir. Üretimin en çok yapıldığı ürün grubu olan ambalaj ve etiket kâğıtları genel büyümenin üzerinde bir gelişme göstermektedir. 

  Dünya kâğıt ve karton ürünleri tüketimindeki gelişmeler alt ürün gruplarında farklı gerçekleşmekte olup üretimdeki farklılaşmayı da şekillendirmektedir. Tüketimin en çok yapıldığı ürün grubu olan ambalaj ve etiket kâğıtları önemli gelişme göstermiştir. Diğer talep ve tüketim artışı görülen ürün grubu da ev ve temizlik kâğıtlarıdır.

  Çin, dünya kâğıt ve kâğıt ürünleri üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Çin’i ABD izlemekte olup Japonya ve Almanya üretim kapasitesi ve üretimleri itibariyle diğer iki önemli üretici ülkedir.

  2022 yılı Ocak – Aralık dönemi ihracat rakamları incelendiğinde ise ilk sırada Irak’ın yer aldığı ve en çok artışın ise Katar’a yapılan ihracatta gerçekleştiği görülmektedir. 2022 yılı Ocak – Aralık  ayı  değer bazında 18.  sırada yer alan KKTC’ye gerçekleştirilen ihracat ise yaklaşık % 48,5 oranında artış ile 13 milyon 316 bin dolar olmuştur.

  ÜLKELER OCAK-ARALIK 2021 DEĞER(USD) OCAK-ARALIK 2022 DEĞER(USD) DEĞİŞİM (%) PAY (%)
  IRAK 188.513.641 181.659.194 -3,6 19,2
  İSRAİL 62.830.871 56.110.613 -10,7 5,9
  ALMANYA 53.766.668 53.684.909 -0,2 5,7
  BİRLEŞİK DEVLETLER 33.122.807 40.289.727 21,6 4,3
  LİBYA 35.868.006 35.626.895 -0,7 3,8
  FRANSA 32.865.005 32.875.981 0 3,5
  SURİYE 25.889.178 29.369.651 13,4 3,1
  KATAR 16.543.636 24.783.920 49,8 2,6
  İTALYA 29.215.948 24.405.909 -16,5 2,6
  ROMANYA 19.310.963 23.760.615 23 2,5
  Toplam 894.957.388 947.294.138 5,8 100

  2022 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhratında İlk 20 GTİP

  Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, Türkiye’nin makine ihracatındaki rekor aralıkta da devam etti. Makine imalat sanayisinin 2022 ihracatı serbest bölgeler dahil edildiğinde önceki yıla göre yüzde 9,6 artarak 25,3 milyar dolara yükseldi.

  En yüksek hacimli makine ihracatı yapılan ülkeler arasında Almanya 2,9 milyar dolar ile birinci sıradadır. İkinci ve üçüncü sırada ise ABD 1,5 milyar dolar, Rusya 1,3 milyar dolar şeklinde devam etmektedir.

  Scroll to Top
  Mesaj Gönder
  💬 Yardım İster Misiniz?
  Merhaba,
  Yardımcı olmamızı ister misiniz?
  0312 511 33 66