Fıx danışmanlık

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

FIX Danışmanlık olarak işletmenizin var olan kültürel yapısını analiz ederek, uluslararası standartlarda kabul görmüş sistemlerin şirketinize özel olarak hazırlanmış kurumsal gelişim planını oluşturarak somut çözümler öneriyoruz.

.
Fix Danışmanlık

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Farkıyla

İş Kimliğiniz Daha Fazla Kitleye Ulaşsın!

Kurumsal gelişiminizin yanında sizlere %100 uyum sağlayacak danışanlarınızla iş kimliğininizi daha tanınır hale getirmenize yardımcı oluyoruz.

 

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Sorun Çözücüler

Doğru uyumu bulduğunuza emin olacağınız kurumsal geliştirme danışmanlarımız , doğru uyumu bulmanıza yardımcı olacak stratejik gelişmeler üretiyor.

Kurumsal Gelişim

Hizmet Başlıklarımız

Müşterilerimiz ne diyor?

Kurumsal olarak büyümemize verdiğiniz katkılar için çok teşekkür ederiz. İşinize olan saygınız ve bizlere sunduğunuz hizmet sayesinde daha kapsamlı görüş alanına sahip olduk. Minnet ediyoruz.
N. K
Kurucu Ortak
Gerekli değil dediğimiz hizmetin şu an en ileri seviyeye doğru ilerletiyoruz. Profesyonel bakış her zaman gerekliymiş. Her şey içinTeşekkür ediyoruz
S.B
Yönetici

Müşteri Sonuçları

Analiz
0 +
Tamamlanmış Rapor
0 +
Bitmiş Eğitim
0

Sıkça Sorulan Sorular

Bir organizasyonun faaliyetlerinin ve verilerinin doğruluğunu, etkililiğini ve güvenliğini garanti etmek için yapılan bir süreçtir. Kontrol, bir organizasyonun hedeflerine ulaşması için gerekli olan süreçlerin ve faaliyetlerin denetlenmesidir. Yapılandırma, bir sistemin veya bir organizasyonun yapısının ve işleyişinin tanımlanmasıdır.

Bu üç kavram arasındaki bağlantı şu şekildedir: İç denetim, bir organizasyonun yapılandırmasındaki süreçlerin ve faaliyetlerin doğruluğunu ve etkililiğini denetler. Kontrol, yapılandırma sürecinin sonucunu değerlendirir ve gerekli değişiklikleri yapmaya yardımcı olur. Yapılandırma ise, iç denetim ve kontrol süreçlerinin uygulanması için gerekli olan sistemi ve araçları sağlar.

Kurumsal Gelişim iç denetim, kontrol ve yapılandırma, bir organizasyonun verimliliğini ve başarısını artırmak için önemlidir. Bu süreçler, organizasyonlar için kaynakların daha verimli kullanılmasını, hataların önlenmesini, riske karşı korunmayı ve mevcut faaliyetlerin geliştirilmesini sağlar. Ayrıca, bir organizasyonun müşterilerine, hissedarlarına ve diğer ilgililere güven verir ve onların güvenliğini ve doğruluğunu garanti eder.

Yeni çalışanlar için oryantasyon ve iş başı eğitimleri, onların işlerine alışmalarına, şirket kültürünü anlamalarına ve görevlerini yerine getirebilmelerine yardımcı olacak önemli adımlardır. Bu eğitimler, çalışanların işlerini daha verimli ve başarılı bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda şirket için de faydalıdır.

Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların şirket hakkında temel bilgi sahibi olmalarını sağlar. Bu eğitim, şirket tarihçesi, misyon ve vizyonu, ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verir. Ayrıca, şirketin yapısı, süreçleri ve politikaları hakkında da bilgi verilir.

Oryantasyon eğitimi, çalışanların şirket kültürünü anlamalarına yardımcı olur ve onların şirkette uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

İş başı eğitimi ise, yeni çalışanların görevleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmasını ve bu görevleri yerine getirebilmelerini sağlar. Bu eğitim, çalışanların görev tanımları, sorumlulukları, beklentileri ve iş süreçleri hakkında bilgi verir. Ayrıca, çalışanların işlerinde başarılı olmaları için gerekli araç ve teknolojiler hakkında da bilgi verilir.

 İş başı eğitimi, çalışanların işlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur.

Oryantasyon ve iş başı eğitimleri, yeni çalışanlar için esastır. Bu eğitimler, çalışanların işlerine alışmalarını, şirket kültürünü anlamalarını ve görevlerini yerine getirebilmelerini sağlar

Ücretlendirme, şirketlerin çalışanlarının performansını ve verimliliğini ödüllendirmek için belirli bir miktarda maaş veya fayda sağlamak için kullandıkları bir araçtır. Ücret yönetimi, şirketlerin çalışanlarının maaşlarını ve diğer faydalarını yönetmek için kullandıkları bir yönetim tekniğidir.

Ücretlendirme, genellikle şirketin hedeflerine, piyasa koşullarına, çalışanların performansına ve verimliliğine göre belirlenir. Şirketler, ücretlendirmelerini adaletli ve eşitli bir şekilde yapmak için belirli bir ücret sistemi kullanabilirler, ancak aynı zamanda çalışanlarının performansına göre özelleştirilmiş bir ücret sistemi de kullanabilirler.

Ücret yönetimi, şirketlerin ücret ve faydalarının etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu, çalışanların motivasyonunu artırmak, verimlilik ve performansı artırmak, çalışanların memnuniyetini ve sadakatini artırmak gibi faydalar sağlar.

 

Ücretlendirme ve ücret yönetimi, şirketlerin çalışanlarının performansını ve verimliliğini ödüllendirmek için kullandıkları ve yönettikleri önemli araçlarıdır. Adaletli ve eşit bir şekilde yapılması, şirketlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.

 

Bireysel performans yönetimi, bir şirketin çalışanlarının performanslarının yönetilmesi ve ölçülmesi sürecidir. Bu sistem, şirketin amaçlarının ve stratejilerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Bireysel performans yönetimi sistemi, çalışanların potansiyelini ve kapasitelerini keşfetmelerine, kendilerini geliştirmelerine ve şirketin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Sistemin Oluşturulması: Bireysel performans yönetimi sisteminin oluşturulması için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 1. Şirketin amaçlarının ve stratejilerinin belirlenmesi
 2. Çalışanların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi
 3. Performans hedeflerinin belirlenmesi ve çalışanlarla paylaşılması
 4. Performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi için bir yol belirlenmesi
 5. Performansın takibi ve değerlendirilmesi
 6. Geribildirim veren ve alan süreçlerin oluşturulması
 7. Çalışanların performansını geliştirmeleri için eğitim ve destek sağlanması

Sistemin Yararları:

 1. Çalışanların performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 2. Çalışanların potansiyelini ve kapasitelerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri
 3. Şirketin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olunması
 4. Çalışanlar arasındaki rekabetin teşvik edilmesi
 5. Çalışanların motivasyonunun artması
 6. Şirketin genel performansının artması

Bireysel performans yönetimi sistemi, şirket içinde çalışanların gösterdiği performansların ölçülebilirliğini sağlar.

Scroll to Top
Mesaj Gönder
💬 Yardım İster Misiniz?
Merhaba,
Yardımcı olmamızı ister misiniz?
0312 511 33 66