İhracat Sektörleri

Madencilik Sektörü

  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Madencilik Sektörüne Genel Bakış

  Türkiye’de madencilik gelişmiş sanayi kollarından biridir. Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca bazı madenler bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasındadır. Türkiye, maden zenginliği yönünden dünyanın 28’inci ülkesi konumunda bulunurken, maden çeşitliliği bakımından ise 10’uncu sıraya yer almaktadır.

  Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde 60 civarında maden türünde üretim yapılmaktadır. Başta endüstriyel ham maddeler olmak üzere, bazı metalik madenler, linyit ve jeotermal kaynaklar gibi enerji ham maddeleri açısından ülkemiz zengindir.

  Ülkemizin zengin olduğu madenler arasında ilk sırayı dünya rezervlerinin % 72‘sini oluşturan bor mineralleri almaktadır. Bor dışında, trona (doğal soda), kaya tuzu, sodyum sülfat, perlit, ponza, feldspat, bentonit, barit, manyezit, alçı taşı, stronsiyum tuzları, zeolit, sepiyolit, mermer ve doğal taşlar, kuvars, kuvarsit, zımpara taşı gibi endüstriyel ham maddeler ile boksit ve krom gibi metalik madenler ve linyit gibi enerji ham maddeleri ülkemizin zengin kaynaklara sahip olduğu başlıca madenlerdir.

  Madencilik Sektöründeki Fırsatlar ve Riskler

  Bugün dünyadaki tüm metalleri ve mineralleri geri dönüştürsek bile, toplumun toplam mineral ve metal gereksinimlerinin yalnızca küçük bir yüzdesini karşılamış oluruz. Bu kısmen artan küresel nüfusun taleplerinden ama aynı zamanda metallerin ve minerallerin uzun yıllar kullanımda kalabilecekleri ve bu nedenle geri dönüşüm için uygun olmadıkları gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

  Örneğin çelik, binaların çerçevesini oluşturur; bina yıkılana kadar geri dönüştürülemez. Madencilik, bu nedenle, inşaattan hayatımızı iyileştiren teknolojik yeniliklere kadar hayatımızın hemen hemen her alanında anahtardır. Minerallere ve metallere yönelik artan talep, madenciliğin etki ve faydalarının yönetimini ön planda tutmaktadır.

  Sektör artan talepleri karşısında ihracat hacimlerini arttırsa da bu durum bir yandan risk oluşturmaktadır. 2022 yılında yapılan anketlere göre belirlenen riskleri: yeni düzenlemeler de dahil çevresel riskler, emtia fiyat riski, rezervlere erişebilme ve rezervleri değiştirebilme, küresel ticaret savaşı, izin süreci riski, tedarik zinciri riskleri, düzenleyici değişiklikler ve mevzuat uyum değişiklikleri/yüküdür.

  Belirlenen en büyük risklerden üçü (ticaret savaşı, koruma tedbirleri, siyasi istikrar) daha geniş anlamda jeopolitik riskler olarak tanımlanabilmektedir. Şirketler dünyada artan jeopolitik dalgalanmalarının etkilerini yoğun bir şekilde hissetmektedir. Küresel işletmelerin plan ve yatırım yaparak büyümeleri için en değerli şey istikrardır. Ve istikrar, günümüzün çalkantılı dünyasında nadir bulunan bir meta haline gelmektedir.

  Türkiye’de Madencilik Sektöründe Dış Ticaret

  Madencilik sektöründe 2022 yılında bir önceki yıla göre % 9,13’lük bir artış gerçekleşerek toplam sektör ihracatı 6 Milyar 469 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

  Türkiye Madencilik Sektörü İhracatı Aylık Dağılımı (x1000 $)

  2021 2022
  OCAK $352.708,00 $497.149,00
  ŞUBAT $414.333,00 $471.946,00
  MART $446.314,00 $554.601,00
  NİSAN $557.406,00 $703.514,00
  MAYIS $547.955,00 $533.049,00
  HAZİRAN $496.927,00 $594.052,00
  TEMMUZ $476.806,00 $488.171,00
  AĞUSTOS $508.971,00 $593.040,00
  EYLÜL $582.749,00 $537.920,00
  EKİM $465.036,00 $461.896,00
  KASIM $547.965,00 $507.099,00
  ARALIK $530.528,00 $526.565,00
  TOPLAM $5.927.697,00 $6.469.002,00

  Kanuni merkezleri bazında sektör ihracat performansına bakıldığında İstanbul 2022 yılında 2021 yılına göre 20,60%’ lik bir artışla ilk sırada yer almaktadır.

  İLLER 2021 2022 DEĞ.
  İSTANBUL $1.492.060,16 $1.799.896,96 20,60%
  ANKARA $1.186.362,34 $1.146.116,96 -3,40%
  ANTALYA $335.540,18 $386.208,12 15,10%
  ELAZIĞ $298.909,98 $317.332,00 6,20%
  İZMİR $223.952,66 $287.245,49 28,30%
  DENİZLİ $287.016,12 $279.447,71 -2,60%
  AFYON $246.767,45 $234.733,72 -4,90%
  AYDIN $199.154,07 $232.783,95 16,90%
  KAYSERİ $138.850,56 $159.311,44 14,70%
  BURDUR $177.461,75 $132.747,23 -25,20%

  Türkiye’nin madencilik sektöründeki ihracat pazar kompozisyonuna baktığımızda, dünyanın en büyük maden ürünleri ithalatçısı olan Çin ilk sırada yer almaktadır. ABD, Bulgaristan, İtalya da sektörün diğer önemli ihraç pazarları olarak öne çıkmaktadır.

  ULKE 2021 2022 DEĞ.
  ÇİN $1.648.336,66 $1.405.791,56 -14,70%
  ABD $563.552,00 $630.067,93 11,80%
  BULGARİSTAN $261.579,46 $386.076,01 47,60%
  İTALYA $214.893,76 $335.631,36 56,20%
  İSPANYA $300.065,95 $274.531,89 -8,50%
  BELÇİKA $231.473,36 $239.318,79 3,40%
  HİNDİSTAN $178.188,79 $219.017,40 22,90%
  ALMANYA $146.955,04 $181.352,57 23,40%
  FRANSA $140.747,24 $155.443,45 10,40%
  ROMANYA $134.408,23 $154.831,49 15,20%

  2022 Yılı Türkiye Geneli Ürün Gruplarına Göre Maden İhracat Verileri

  Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, Türkiye’nin makine ihracatındaki rekor aralıkta da devam etti. Makine imalat sanayisinin 2022 ihracatı serbest bölgeler dahil edildiğinde önceki yıla göre yüzde 9,6 artarak 25,3 milyar dolara yükseldi.

  En yüksek hacimli makine ihracatı yapılan ülkeler arasında Almanya 2,9 milyar dolar ile birinci sıradadır. İkinci ve üçüncü sırada ise ABD 1,5 milyar dolar, Rusya 1,3 milyar dolar şeklinde devam etmektedir.

  GRUPAD ÜRÜN GRUBU ADI MİKTAR (KG) DEĞER (FOB $)
  DOĞAL TAŞ GRANİT HAM, KABACA YONTULMUŞ VEYA BLOK 150.048.184 26.138.458
  DOĞAL TAŞ İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER İŞLENMİŞ TAŞLAR 66.748.572 24.102.640
  DOĞAL TAŞ İŞLENMİŞ GRANİT 129.113.508 29.797.094
  DOĞAL TAŞ İŞLENMİŞ MERMER 2.263.135.269 988.064.684
  DOĞAL TAŞ İŞLENMİŞ TRAVERTEN 780.905.250 324.105.650
  DOĞAL TAŞ KAYAĞAN TAŞI - HAM VEYA KABACA YONTULMUŞ 1.384.273 170.147
  DOĞAL TAŞ KAYAĞAN TAŞI - İŞLENMİŞ 3.246.004 7.646.257
  DOĞAL TAŞ MERMER-TRAVERTEN HAM, KABACA YONTULMUŞ VEYA BLOK 3.561.194.178 642.929.128
  DOĞAL TAŞ TABİ TAŞLARDAN KARO,RANÜL,PARÇA VE TOZLARI 24.876.028 11.426.042
  DOĞAL TAŞ TABİİ TAŞLARDAN KALDIRIM VE DÖŞEME TAŞLARI 196.114.099 41.977.643
  Toplam DOĞAL TAŞ 7.176.765.365 2.096.357.744
  MINERAL ALÇI TAŞI, ALÇILAR 1.455.386.250 82.162.184
  MINERAL ALÜMİNYUM CEVHERLERİ 2.260.459.299 62.428.132
  MINERAL ANTİMUAN CEVHERLERİ 2.266.668 18.043.940
  MINERAL BAKIR CEVHERLERİ 385.396.865 494.418.394
  MINERAL BARİT,WHİTHERİT 251.898.535 43.992.815
  MINERAL BENTONİT 1.117.612.969 135.101.859
  MINERAL CÜRUF YÜNÜ;KAYA YÜNÜ;VB MİNERAL YÜNLER; GENLEŞT.MİNERAL MADD. VE KARIŞIMLAR 20.456.181 15.539.709
  MINERAL ÇİNKO CEVHERLERİ 864.709.570 547.250.276
  MINERAL DEMİR CEVHERLERİ 2.753.765.837 262.514.640
  MINERAL DİĞER - (MADEN) 135.139 1.102.683
  MINERAL DİĞER CÜRUF VE KÜLLER 416.157.150 1.948.691
  MINERAL DİĞER FERRO ALAŞIMLAR 11.803.361 30.125.814
  MINERAL DİĞER KİLLER 721.796.018 17.394.504
  MINERAL DİĞER MİNERAL MADDELER 372.363.337 20.015.173
  MINERAL DİĞER TAŞ VE MİNERALLERDEN EŞYA 19.467.644 149.190.869
  MINERAL DOĞAL VE YAPAY AŞINDIRICI TOZ, KAUÇUK 11.308.639 84.577.555
  MINERAL DOLOMİT 27.116.491 1.768.608
  MINERAL FELDSPAT 7.507.219.052 315.868.976
  MINERAL FERRO KROM 98.469.608 367.344.695
  MINERAL GRAFİT 2.491.104 1.772.638
  MINERAL GRANÜLE CURUF VE DÖKÜNTÜLER 1.489.161.280 40.971.869
  MINERAL İŞLENMİŞ MİKA VE MİKADAN EŞYA 204.244 1.109.340
  MINERAL KALAY CEVHERLERİ 404.475 609.298
  MINERAL KAOLİN VE KAOLİNLİ KİLLER 1.140.668.087 36.378.210
  MINERAL KAVRULMAMIŞ DEMİR PİRİTLERİ 50.670.156 6.118.833
  MINERAL KIYMETLİ METAL CEVH.(ALTIN,GÜMÜŞ,PLATİN) 59.446.012 170.374.976
  MINERAL KROM CEVHERLERİ 1.356.690.732 338.194.151
  MINERAL KURŞUN CEVHERLERİ 130.554.617 195.683.399
  MINERAL KUVARS,KUVARZİT 543.429.022 78.304.615
  MINERAL KÜKÜRT 908.777.568 105.840.449
  MINERAL LÜLE TAŞI 7.544 14.064
  MINERAL MANGANEZ CEVHERLERİ 37.845.134 6.663.639
  MINERAL MANYEZİT 319.124.916 111.907.261
  MINERAL METAL KÜL VE KALINTILARI 8.774.712 16.900.003
  MINERAL MİKA 1.318.964 354.884
  MINERAL MİNERAL YAKITLAR 849.294.955 193.496.390
  MINERAL NİKEL CEVHERLERİ 174.658.810 11.387.699
  MINERAL PERLİT 540.738.389 38.091.916
  MINERAL POMZA 408.390.067 26.416.059
  MINERAL SELESTİN 33.889.000 6.998.703
  MINERAL SİLİSLİ FOSİL UNLARI,SİLİSLİ TOPRAKLARI 640.155 310.635
  MINERAL TABİİ BORATLAR VE KONSANTRELERİ 750.052.854 254.743.510
  MINERAL TABİİ KALSİYUM FOSFATLAR 13.942.094 1.860.641
  MINERAL TABİİ STEATİT,TALK 11.289.558 4.980.738
  MINERAL TOPRAK BOYALAR VE MİKALI TABİİ DEMİR OKS 71.502 23.414
  MINERAL TUZ 679.275.961 61.530.594
  MINERAL ZIMPARA VE DİĞER TABİİ AŞINDIRICILAR 64.511.459 5.702.411