Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu:  Fix Consulting Danışmanlık Eğitim Öğretim Organizasyon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi 

Adres Bilgisi   : Mustafa Kemal Mah.     2139 Cad.No:20/6 Azizoğulları Plaza Çankaya/ANKARA

Fix Consulting Danışmanlık Eğitim Öğretim Organizasyon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz

Çalışanlarımızı,

Çalışan Adaylarımızı,

Stajyerlerimizi,

Tedarikçi Yetkililerimizi,

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişileri ve Tüzel Kişi Yetkililerini,

Ürün veya Hizmet Alan Kişileri ve Tüzel Kişi Yetkililerini,

Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi,

Bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Toplanmaktadır?

Çalışanlar

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler çalışanlarımıza imza karşılığı yazılı olarak yapılmıştır.

Eski bir Fix Consulting Danışmanlık Eğitim Öğretim Organizasyon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi çalışanı iseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’(Burada link verilmeli) nu kullanarak bir çalışan iken işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Çalışan Adayları

Kimlik Bilgileri

 İşlenen Kişisel Veriler

Ad – Soyadı, T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, doğum tarihi, imza.

 Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı   Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-posta adresi, ikametgâh adresi, cep telefonu numarası.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı    Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Çalışma geçmişi ve detayları, Eğitim durumu, Özgeçmiş, Referans bilgileri.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı   Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Yabancı dil bilgisi, Staj, Kurs, Seminer bilgisi, Sertifika bilgisi.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı   Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Referans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad -Soyadı, Telefon Numarası, Çalıştığı Bölüm, Unvan

 Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla

Stajyerler

Kimlik Bilgileri

 İşlenen Kişisel Veriler

Ad – Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Fotoğraf, İmza, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Cinsiyet, Doğum Tarih,

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Telefonu Numarası, Elektronik Posta Adresi.

 Kişisel Veri İşleme Amaçları

Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Staj bilgileri, Öğrenci Belgesi, Zorunlu Staj Belgesi (Staj Başlatma Formu), Okul bilgileri, Eğitim Durumu.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi.

 Finansal Bilgiler

Banka Adı, Hesap No, Şube No, IBAN No,

Hukuki işlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İdari makamlarla yapılan yazışmalar.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi.

İşlem Güvenliği Kayıtları

İşlenen Kişisel Veriler

Dahili IP Adresi, Hedef IP/Alan Adı Kayıtları, Elektronik Erişim/Aktivite Kayıtları, Diğer Trafik Verileri (örn. bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı vb.)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Tedarikçi Yetkilisi

Kimlik Verileri

 İşlenen Kişisel Veriler

Ad – Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Vergi kimlik numarası, imza

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Faks numarası, İşyeri İsmi ve/veya Unvanı, İşyeri adresi.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi., Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Banka adı ve şubesi, Hesap Numarası, IBAN numarası.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi.

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Şirket Yetkilisi

Kimlik Bilgileri

 İşlenen Kişisel Veriler

Ad – Soyadı

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, İşyeri Adresi, Diğer Telefon/Faks Numarası, Cep Telefonu Numarası.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Görsel – İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Fotoğraf Kayıtları, Video Kayıtları.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili, Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Ürün veya Hizmet Alan Şirket Yetkilisi

Kimlik Bilgileri

 İşlenen Kişisel Veriler

Ad – Soyadı, T.C. kimlik numarası/Yabancı kimlik numarası, İmza Sirküleri,

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Organizasyon Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Desteklerin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-posta adresi, İkametgâh/Posta adresi, Cep telefonu numarası.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Verileri

Banka adı ve şubesi, Hesap numarası, IBAN numarası, Sipariş Bilgisi, Sözleşme, Kıymetli evrak bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi.

Hukuki İşlem Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler

İhbarname ve İhtarname kapsamındaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Görsel – İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Fotoğraf Kayıtları, Video Kayıtları.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili, Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Çevrimiçi Ziyaretçiler

Kimlik Bilgileri

 Adı – Soyadı

 İletişim Bilgileri

 Elektronik posta adresi

 İşlem Güvenliği Bilgileri

 İşlenen Kişisel Veriler

IP Adresi, Diğer Trafik Verileri (örn, bağlantı zamanı/süresi vb.).

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak Fix Consulting Danışmanlık Eğitim Öğretim Organizasyon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, özgeçmiş, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), İŞKUR ve özel istihdam büroları (Kariyer.net, vb. dahil), üçüncü taraflar, çevrimiçi web sitesi, kendi sitemiz tarafından yaratılan Çerezler üçüncü taraflarca yaratılan Takip Çerezleri , site kullanımı ölçüm sistemleri ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Fix Consulting Danışmanlık Eğitim Öğretim Organizasyon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk İş Kanunu ve KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sözleşmenin kurulması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hak tahsisi, hukuki sorumluluklarımızın yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

 Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz,

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki    yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ ne aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Fix Consulting Danışmanlık Eğitim Öğretim Organizasyon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi olarak, saklama hizmeti amacıyla gerekli veri güvenliği ve idari tedbirleri alarak kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak yurt dışına aktarmaktayız.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklanma süresi aşağıdaki şekildedir:

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 1 – 2 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini dilerse İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU (Burada link verilmeli) aracılığıyla;

Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile “Mustafa Kemal Mah.     2139 Cad.No:20/6 Azizoğulları Plaza Çankaya/ANKARA” adresine göndererek,

Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Fix Consulting Danışmanlık Eğitim Öğretim Organizasyon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketine bizzat başvurarak,

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle (kep adresi yazılacak) kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

İlgili Kişi tarafından daha önce Fix Consulting Danışmanlık Eğitim Öğretim Organizasyon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketine bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden (Şirket maili) adresimize göndererek

Fix Consulting Danışmanlık Eğitim Öğretim Organizasyon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketine iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’ nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere   İlgili Kişi Başvuru Formu’ nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Scroll to Top
Mesaj Gönder
💬 Yardım İster Misiniz?
Merhaba,
Yardımcı olmamızı ister misiniz?
0312 511 33 66