Yeşil Sanayi Destek Programı

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomiden kimler faydalanabilir, destek kalemleri nelerdir ve desteğin üst limiti ne kadardır.

Kimler Faydalanabilir?

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

6. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)

7. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)

8. Bilgi ve iletişim (Kısım J)

9. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)

10. Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)

Bu programın amacı sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Bu çağrı ile; yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini uygulamaya yönelik projeler önceliklendirilecektir.

Uygun Proje Konuları;

Destek Kalemleri

Destek Oranı

Destek Üst Limiti

Scroll to Top
Mesaj Gönder
💬 Yardım İster Misiniz?
Merhaba,
Yardımcı olmamızı ister misiniz?
0312 511 33 66