Turquality Nedir?

Turquality, Türkiye’de faaliyet gösteren ihracatçı şirketlere uluslararası rekabet güçlerini artırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından başlatılan bir programdır. Turquality, markalaşma, pazarlama, eğitim ve danışmanlık gibi alanlarda destek sağlayarak Türk markalarının uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma gelmesini hedefler.

Turquality programı, Türk markalarının uluslararası arenada tanınabilirliklerini artırmak, kalitelerini ve rekabet güçlerini yükseltmek, marka bilinirliklerini ve itibarlarını geliştirmek için stratejik bir yaklaşım sunar. Program kapsamında, seçilen ihracatçı şirketlere belirli bir süre boyunca mali destek, eğitim, danışmanlık ve tanıtım imkanları sunulur.

Turquality programının bazı temel hedefleri şunlardır:

 1. Markalaşma ve Tanınabilirlik: Türk markalarının uluslararası arenada markalaşma süreçlerini hızlandırmak ve tanınabilirliklerini artırmak. Markaların kalite, güvenilirlik ve yenilikçilik gibi özelliklerini vurgulamak ve rekabetçi bir marka imajı oluşturmak.
 2. Pazar Erişimi ve Büyüme: Türk markalarının hedef pazarlarda daha fazla erişim sağlamalarına ve büyümelerine destek olmak. Pazar analizi, pazarlama stratejileri ve dağıtım kanallarının geliştirilmesi gibi konularda şirketlere danışmanlık hizmetleri sunmak.
 3. Kalite ve Standartlar: Türk markalarının uluslararası kalite standartlarını karşılamalarına ve sürekli iyileştirme yapmalarına yönelik destek sağlamak. Müşteri memnuniyetini artırmak, ürün ve hizmet kalitesini yükseltmek için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
 4. İşbirliği ve Ağ Oluşturma: Türk markalarının uluslararası işbirlikleri kurmalarını ve sektörel ağlarını geliştirmelerini teşvik etmek. İhracatçı şirketlerin birbirleriyle bilgi ve deneyim paylaşımı yapmalarını sağlamak.

Turquality programı, Türk markalarının uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırmak ve global markalar arasında yerlerini sağlamlaştırmak için önemli bir destek mekanizmasıdır.

Turquality destek programı nedir?

Turquality Destek Programı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülen ve Türk ihracatçı şirketlere uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırmak için sağlanan bir destek programıdır. Program, Türk markalarının uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesini hedefler.

Turquality Destek Programı’nın temel amacı, Türk markalarının markalaşma süreçlerini hızlandırmak, uluslararası pazarda tanınabilirliklerini artırmak ve rekabet güçlerini yükseltmektir. Program kapsamında seçilen ihracatçı şirketlere belirli bir süre boyunca finansal destek, eğitim, danışmanlık ve tanıtım imkanları sunulur.

Programın sağladığı destekler arasında şunlar yer alır:

 1. Mali Destek: Turquality Destek Programı’na kabul edilen şirketlere mali destek sağlanır. Bu destek, markalaşma, pazarlama, Ar-Ge, tanıtım ve eğitim gibi faaliyetler için kullanılabilir.
 2. Eğitim ve Danışmanlık: Program kapsamında şirketlere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulur. Markalaşma stratejileri, pazarlama yöntemleri, uluslararası ticaret kuralları, kalite yönetimi gibi konularda eğitimler verilir ve danışmanlık hizmetleri sunulur.
 3. Tanıtım ve Pazarlama: Seçilen şirketlere uluslararası pazarda markalarını tanıtmaları için destek sağlanır. Fuarlara katılım, tanıtım malzemeleri, dijital pazarlama faaliyetleri gibi alanlarda destek sunulur.
 4. Uluslararası İşbirliği ve Ağ Oluşturma: Program kapsamında şirketlere uluslararası işbirlikleri kurmaları için destek sağlanır. İhracatçı şirketlerin birbirleriyle işbirliği yapmaları, deneyim ve bilgi paylaşımında bulunmaları teşvik edilir.

Turquality Destek Programı’na katılan şirketler, belirli bir süre boyunca programın sunduğu desteklerden faydalanarak uluslararası pazarda daha rekabetçi bir konuma ulaşmayı hedefler. Program, Türk markalarının uluslararası alanda güçlü ve başarılı bir şekilde temsil edilmesine katkıda bulunur.

Turquality destekleri

Turquality Destek Programı, Türk ihracatçı şirketlere uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırmak için çeşitli destekler sunmaktadır. Program kapsamında sağlanan destekler şunlardır:

 1. Mali Destek: Turquality Destek Programı’na kabul edilen şirketlere mali destek sağlanır. Bu destek, markalaşma, pazarlama, Ar-Ge, tanıtım, eğitim ve sertifikasyon gibi faaliyetler için kullanılabilir.
 2. Eğitim ve Danışmanlık: Program, şirketlere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar. İşletme yönetimi, markalaşma stratejileri, uluslararası pazarlama, kalite yönetimi gibi konularda eğitimler verilir. Ayrıca, sektör uzmanlarından danışmanlık alarak ihracat sürecinde destek alabilirler.
 3. Pazar Araştırması ve Tanıtım: Turquality Destek Programı, şirketlere hedef pazarlarında pazar araştırması yapma ve markalarını tanıtma imkanı sunar. Uluslararası fuarlara katılım, tanıtım malzemeleri, reklam ve dijital pazarlama faaliyetleri gibi destekler sağlanır.
 4. Sertifikasyon ve Kalite Yönetimi: Turquality Destek Programı, şirketlere uluslararası kalite standartlarını karşılamak ve sertifikasyon süreçlerinde destek olur. Kalite yönetimi, üretim süreçleri, ürün iyileştirme ve sürdürülebilirlik konularında danışmanlık ve eğitimler sağlanır.
 5. İhracat Pazarlama ve Markalaşma: Şirketlere ihracat pazarlama stratejileri, marka yönetimi, dijital pazarlama, dağıtım kanalları ve marka tasarımı gibi konularda destek verilir. Hedef pazarda rekabet avantajı sağlamak ve markalarının uluslararası alanda tanınabilirliğini artırmak için gerekli destek sunulur.

Turquality Destek Programı, Türk ihracatçı şirketlere uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırmak için sağladığı desteklerle markaların uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağlar. Programın sunduğu destekler, şirketlerin uluslararası pazarda büyüme potansiyelini artırmalarına yardımcı olur.

Turquality marka destek programı nedir?

Turquality Marka Destek Programı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülen ve Türk markalarının uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırmak ve markalaşma süreçlerini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

Bu program kapsamında, belirli kriterlere uygun olan Türk markaları seçilerek desteklenir. Turquality Marka Destek Programı’nın amacı, markaların uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmelerini sağlamak ve uluslararası pazarda daha rekabetçi olmalarına katkıda bulunmaktır.

Turquality Marka Destek Programı’nın sağladığı destekler şunları içerebilir:

 1. Finansal Destek: Programa kabul edilen markalara mali destek sağlanır. Bu destek, markalaşma süreçleri, pazarlama faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları, tanıtım ve reklam faaliyetleri gibi alanlarda kullanılabilir.
 2. Eğitim ve Danışmanlık: Markalara marka stratejileri, pazarlama iletişimi, marka yönetimi, dijital pazarlama ve uluslararası pazarlara açılma konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulur.
 3. Tanıtım ve Pazarlama: Program kapsamında markalara uluslararası pazarda tanıtım ve pazarlama imkanları sunulur. Markalar, uluslararası fuarlara katılım, reklam kampanyaları, dijital pazarlama faaliyetleri ve marka bilinirliğini artırmak için çeşitli tanıtım materyalleri desteği alabilir.
 4. Uluslararası İşbirliği ve Ağ Oluşturma: Markaların uluslararası işbirlikleri kurmaları ve sektörel ağlarını genişletmeleri teşvik edilir. İşbirliği ağlarının oluşturulması, yeni pazarlara erişim sağlanması ve sektördeki diğer markalarla işbirliği yapılması desteklenir.

Turquality Marka Destek Programı, Türk markalarının markalaşma süreçlerini hızlandırmak, uluslararası alanda rekabetçi olmalarını sağlamak ve Türk markalarının dünya çapında tanınabilirliklerini artırmak amacıyla önemli bir destek mekanizmasıdır. Program kapsamında yer alan markalar, sağlanan desteklerle büyüme ve gelişme fırsatı elde ederler.

Turquality marka destek programı

Turquality Marka Destek Programı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülen ve Türk markalarının uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmelerini sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir destek programıdır.

Turquality Marka Destek Programı’nın amacı, Türk markalarının markalaşma süreçlerini hızlandırmak, uluslararası pazarda tanınabilirliklerini artırmak ve rekabet güçlerini yükseltmektir. Program kapsamında seçilen markalar, belirli bir süre boyunca çeşitli desteklerden faydalanır.

Bu destekler şunları içerebilir:

 1. Finansal Destek: Programa kabul edilen markalara mali destek sağlanır. Bu destek, markalaşma faaliyetleri, pazarlama stratejileri, Ar-Ge çalışmaları, tanıtım ve reklam faaliyetleri için kullanılabilir.
 2. Eğitim ve Danışmanlık: Program, markalara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar. Marka yönetimi, marka stratejileri, pazarlama iletişimi, dijital pazarlama ve marka tasarımı gibi konularda eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sağlanır.
 3. Tanıtım ve Pazarlama: Program kapsamında markalara uluslararası pazarda tanıtım ve pazarlama imkanları sunulur. Uluslararası fuarlara katılım, reklam kampanyaları, dijital pazarlama faaliyetleri ve marka bilinirliğini artırmak için çeşitli tanıtım materyalleri desteği sağlanır.
 4. Uluslararası İşbirliği ve Ağ Oluşturma: Markaların uluslararası işbirlikleri kurmaları ve sektörel ağlarını genişletmeleri için destek verilir. Uluslararası ortaklıkların oluşturulması, işbirliği ağlarının geliştirilmesi ve yeni pazarlara erişim sağlanması teşvik edilir.

Turquality Marka Destek Programı, Türk markalarının uluslararası alanda daha rekabetçi ve tanınabilir hale gelmelerine yardımcı olur. Programa katılan markalar, finansal destek, eğitim, danışmanlık ve tanıtım gibi farklı desteklerden faydalanarak markalarını geliştirme ve uluslararası pazarda büyüme imkanı elde ederler.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Mesaj Gönder
💬 Yardım İster Misiniz?
Merhaba,
Yardımcı olmamızı ister misiniz?
0312 511 33 66