Nedir Bu İnsan Kaynakları?

Günümüzde küreselleşmenin artması, çalışanların nitelik ve beklentilerinin değişmesi, verimlilik, kalite ve müşteri memnuniyetinin kritik önem kazanması, yönetimin gelecek stratejilere odaklanması İnsan Kaynakları Yönetiminin organizasyonlarda proaktif ve stratejik rol oynamasını sağladı.

İnsan Kaynakları kavramı insan faktörünün sadece bedensel bir katkı olarak görme eğiliminin son bulması ile litaretüre girmiştir.

Aslında Türkiye‘de 1990‘Iarın sonuna doğru revaçta olmaya başlayan bu kavram bir işletmenin veya şirketin kalbini oluşturan önemli departmanlardan biridir.

Bilimsel anlamda bu uygulama ilk defa endüstri devrimi ile ortaya çıkmıştır.

 Ücret teşviki, çeşitli makinelerin kullanılması için personelin eğitilmesi ilk insan kaynakları uygulamalarına örnektir. Oluşumun çıkış noktası 1950’lere dayansa da aslında 1980‘Iere kadar çok ilgi görmemiştir.

Peki İnsan kaynaklarını gündemimize taşıyan en önemli sebep nedir?

Birkaç kelime ile açıklamak gerekirse; ekonomik durgunluk, uluslararası rekabetin artması ve sendikaların kolektif istihdam ilişkileri üzerine etkilerinin azalması bu sürecin hızlanmasında büyük rol oynamıştır.

Bununla birlikte Japonların diğer ülkeler üzerinde özellikle Amerika ve İngiltere’ye karşı önemli rekabet üstünlüğü sağlaması İnsan Kaynakları Yönetimi‘nin önemini arttırmıştır. Ayrıca rekabet avantajının geleneksel kaynaklarının popülasyonunu yitirmesi, yeni pazarların açılması, bölgesel entegrasyonlar, her şeyi insan odaklı hale getirmiş ve insan kaynaklarının son derece stratejik bir şekilde kullanılmasını gerektirmiştir.

Günümüzde küreselleşmenin artması, çalışanların nitelik ve beklentilerinin değişmesi, verimlilik ve kalite müşteri memnuniyetinin kritik önem kazanması, yönetimin gelecek stratejilere odaklanması ik yönetiminin organizasyonlarda proaktif ve stratejik rol oynamasını sağladı.

Tekrar hatırlatmakta fayda gördüğümüz bir konu da yazının başında belirtildiği gibi bu oluşumun  organizasyonun bir kalbi olmasıdır.

Bu nedenle günümüzde insan kaynakları hala sadece seçme yerleştirme olarak algılansa da insan kaynakları gerek eğitim, gerekse farklı yönetim organizasyonları ile kişinin kendi yetkinliklerinin farkına varmasını sağlamaktadır. Tüm bu çalışmaların ortak noktası insandır.

Bugün büyük ve başarılı organizasyonlar, insana yaptıkları yatırımları sayesinde gerçek bir geri dönüş sağlayabileceğini anlamışlardır.

Scroll to Top
Mesaj Gönder
💬 Yardım İster Misiniz?
Merhaba,
Yardımcı olmamızı ister misiniz?
0312 511 33 66