İhracat Danışmanlık Süreci

Şeffaflık, firmamızın kurumsal kültürü içerisinde kendisine önemli bir yer edinmiş olup kullanmakta olduğumuz tüm sistem ve metodolojilerde de varlığını hissettirmektedir. Bu bağlamda firmamızdan alacağınız tüm danışmanlık hizmetleri ve bu hizmetlerin faaliyet-zaman planlarına entegre edilmiş olan tüm aktiviteleri (yurt dışı aramalar, aramaların sonuçları, görüşme notları, görüşülen firma bilgileri, gerekli raporlamalar, son teslim tarihleri, projeden sorumlu kişi vb.) bir CRM sistemi üzerinden takip edilmektedir. Danışan tüm firmalarımız, projeleri/danışmanlık süreçleri boyunca ilgili CRM sistemi içerisine entegre edildikten sonra, tüm süreci bu sistem üzerinden takımımız ile beraber izleyebilmekte ve istedikleri anda tek tuşla tüm veriyi kendi bilgisayarlarına indirebilmektedir. Bu sayede güvenilir, ölçülebilir, kıyaslanabilir ve takip edilip müdahele edilebilir kollektif bir sistem kurulması sağlanmış olur.

İhracatta KDV iadesi nasıl alınır?

KDV’de başlıca vergi iade mekanizmaları içerisinde değerlendirilen; tam istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ancak indirimle giderilemeyen vergiler iade edilebilmektedir.
Bunların içerisinde yerini alan ihracat konusunda ise aşağıdaki şekillerde KDV iadesi yapılabilmektedir:

1‐Mal ihracatı istisnası,

2‐Hizmet ihracatı istisnası,

3‐Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler,

4‐İmalatçılar tarafından ihracatçılara ihraç kaydıyla yapılan teslimler

Burada iadeler farklı şekillerde yapılabilmekte olup aşağıda özetle yer verilmiştir:

  • Mahsuben İade : Mükelleflerin mal ihracından kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
  • Nakden İade : Mükelleflerin mal ihracından kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.
  • Teminat Karşılığı KDV İadesi :
    Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan nakden iade taleplerinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) raporu ibraz edilmeden veya inceleme sonucuna göre iade öngörülmüşse inceleme yapılmadan, teminat gösterilmesi halinde KDV iadesi yapılır. Söz konusu teminat vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. Teminat karşılığı KDV iadesinin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunun ibraz edilmemesi halinde, söz konusu teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

Bu iade talepleri için yapılması verilmesi gereken beyanlar, uyulması gereken şartlar ve sağlanması gereken belgeler değişmektedir. Daha detaylı bilgi için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Scroll to Top
Mesaj Gönder
💬 Yardım İster Misiniz?
Merhaba,
Yardımcı olmamızı ister misiniz?
0312 511 33 66