Gümrük Beyannamesi Nedir?

İhracat beyannamesi, bir malın veya hizmetin yurt dışına gönderilmesi sırasında gümrük idarelerine sunulan belgedir. İhracat beyannamesi, gümrük idaresinin mal veya hizmetin çıkışını kontrol etmesine ve gerekli vergilerin ve diğer yükümlülüklerin ödenmesini sağlamaya yardımcı olur.

İhracat beyannamesi, gümrük idaresine mal veya hizmetin gönderileceği ülke, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, değeri, ihracatçı ve ithalatçının bilgileri gibi bilgileri içerir. İhracat beyannamesi, gümrük idaresine elektronik ortamda veya kağıt ortamda sunulabilir.

İhracat Beyannamesinin Amaçları

İhracat beyannamesinin başlıca amaçları şunlardır:

 • Mal veya hizmetin yurt dışına çıkışını kontrol etmek
 • Gerekli vergilerin ve diğer yükümlülüklerin ödenmesini sağlamak
 • Mal veya hizmetin ihracatını teşvik etmek
 • Mal veya hizmetin ihracatını kolaylaştırmak

İhracat Beyannamesinin Türleri

İhracat beyannamesi, mal veya hizmetin türüne ve ihracat şekline göre farklı türlere ayrılabilir. Örneğin, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihracatı için kullanılan ihracat beyannamesi, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihracı için kullanılan ihracat beyannamesi, gümrük kontrolü altında işlem gören eşyanın ihracı için kullanılan ihracat beyannamesi gibi farklı türde ihracat beyannameleri vardır.

İhracat Beyannamesinin Doldurulması

İhracat beyannamesi, gümrük idaresinin internet sitesinde bulunan beyanname doldurma programı kullanılarak veya gümrük idarelerinden temin edilebilen beyanname doldurma kitapçığındaki talimatlara göre doldurulabilir. İhracat beyannamesinin doğru ve eksiksiz olarak doldurulması, gümrük işlemlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması için önemlidir.

İhracat Beyannamesinin Verilmesi

İhracat beyannamesi, ihracatçının gümrük idaresine bizzat müracaatı ile veya gümrük idaresine elektronik ortamda sunulabilir. İhracat beyannamesinin gümrük idaresine verilmesinden sonra, gümrük idaresi beyannameyi inceleyerek ihracat işlemini onaylar.

Gümrük Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

Gümrük beyannamesi, bir malın veya hizmetin yurt dışına gönderilmesi sırasında gümrük idarelerine sunulan belgedir. Gümrük beyannamesi, gümrük idaresinin mal veya hizmetin çıkışını kontrol etmesine ve gerekli vergilerin ve diğer yükümlülüklerin ödenmesini sağlamaya yardımcı olur.

Gümrük beyannamesi, ihracatçının veya ihracatçının yetkilendirdiği bir kişinin tarafından hazırlanır. Gümrük beyannamesinin hazırlanması için ihracatçının aşağıdaki bilgileri sağlaması gerekir:

 • İhracatçının adı ve adresi
 • İthalatçının adı ve adresi
 • Mal veya hizmetin cinsi, miktarı, değeri
 • Mal veya hizmetin gönderileceği ülke
 • Mal veya hizmetin gümrük tarife numaraları
 • Mal veya hizmetin menşe ülkesi
 • Mal veya hizmetin ihracatına ilişkin diğer bilgiler

Gümrük beyannamesi, gümrük idaresinin internet sitesinde bulunan beyanname doldurma programı kullanılarak veya gümrük idarelerinden temin edilebilen beyanname doldurma kitapçığındaki talimatlara göre doldurulabilir. Gümrük beyannamesinin doğru ve eksiksiz olarak doldurulması, gümrük işlemlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması için önemlidir.

Gümrük Beyannamesinin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gümrük beyannamesinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Gümrük beyannamesi, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 • Gümrük beyannamesinde yer alan bilgiler, ihracat işleminizin doğru bir şekilde yürütülmesi için önemlidir.
 • Gümrük beyannamesinde yer alan bilgilerin doğru olmaması, gümrük işlemlerinin gecikmesine veya ek ücretlere neden olabilir.
 • Gümrük beyannamesinin elektronik ortamda veya kağıt ortamda sunulabilir.
 • Elektronik ortamda sunulan gümrük beyannameleri, gümrük idaresinin internet sitesinde bulunan beyanname doldurma programı kullanılarak hazırlanabilir.
 • Kağıt ortamda sunulan gümrük beyannameleri, gümrük idarelerinden temin edilebilen beyanname doldurma kitapçığındaki talimatlara göre hazırlanabilir.

Gümrük Beyannamesini Kim Doldurulmalı?

Gümrük beyannamesini, ihracatçının veya ihracatçının yetkilendirdiği bir kişinin doldurması gerekir. İhracatçı, gümrük beyannamesini kendisi doldurabilir veya gümrük idarelerinden veya ihracatçı birliklerinden yardım alabilir.

Gümrük idareleri, ihracatçılara gümrük beyannamesinin doldurulması konusunda bilgi ve destek sağlar. İhracatçı birlikleri, ihracatçılara gümrük beyannamesinin doldurulması konusunda eğitim ve destek sağlar.

Gümrük Beyannamesini Nasıl Sunmalıyım?

Gümrük beyannamesi, gümrük idaresine bizzat müracaatı ile veya gümrük idaresine elektronik ortamda sunulabilir.

Gümrük Beyannamesini Bizzat Gümrük İdaresine Sunmak

Gümrük beyannamesini bizzat gümrük idaresine sunmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Gümrük idaresine başvurun.
 2. Gümrük memuruna gümrük beyannamenizi verin.
 3. Gümrük memurunun talimatlarını takip edin.

Gümrük Beyannamesini Elektronik Ortamda Sunmak

Gümrük beyannamesini elektronik ortamda sunmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Gümrük idaresinin internet sitesinden beyanname doldurma programını indirin.
 2. Gümrük beyannamesini programda doldurun.
 3. Gümrük beyannamesini imzalayıp gönderin.

Gümrük Beyannamesinin Onaylanması

Gümrük beyannamesi, gümrük idaresince incelenir ve onaylanır. Gümrük beyannamesinin onaylanması, ihracat işleminin tamamlanması anlamına gelir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Mesaj Gönder
💬 Yardım İster Misiniz?
Merhaba,
Yardımcı olmamızı ister misiniz?
0312 511 33 66