Fizibilite Nedir?

Fizibilite Raporu, bir iş fikrinin veya projenin gerçekleştirilebilirliğinin, ekonomik, teknik,
hukuki, çevresel ve sosyal açılardan araştırılıp değerlendirildiği bir rapordur. Bir başka
deyişle, bir iş fikrinin veya projenin hayata geçirilmesinin, işletme ve pazarlama stratejileri,
yatırım maliyetleri ve getirileri, hukuki boyutları, çevresel etkileri, sosyal sonuçları gibi çeşitli
yönlerden değerlendirilmesini içeren bir rapordur.

Fizibilite Raporu, bir işletmenin veya projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynakların
belirlenmesine yardımcı olur. Bu rapor, iş fikrinin veya projenin ticari ve ekonomik açıdan ne
kadar başarılı olabileceğini belirlemek için kullanılır. Ayrıca, projenin uygun olup olmadığı,
olası riskleri ve fırsatları, potansiyel müşterileri, rakipleri, ürün veya hizmetin pazarlanması
için gerekli olan stratejileri de inceler.

Fizibilite Raporu, yatırımcılar ve finansal kuruluşlar tarafından da sıkça talep edilen bir
rapordur. Bu rapor, yatırımın geri dönüş süresi, karlılık, nakit akışı, yatırımın getirisi gibi
finansal verilerin yanı sıra, projenin toplumsal, çevresel ve hukuki etkilerinin de
değerlendirilmesine olanak sağlar.
Fizibilite Raporu hazırlamak, bir işletme sahibi veya girişimcinin iş planını oluşturmasına ve
gerçekleştirilebilirliğini belirlemesine yardımcı olur. Bu rapor, işletme sahibinin ve
yatırımcıların projeyi gerçekleştirmeden önce potansiyel riskleri ve fırsatları analiz etmesine
ve projenin başarı şansını belirlemesine yardımcı olur.
Sonuç olarak, Fizibilite Raporu, bir iş fikrinin veya projenin gerçekleştirilebilirliğini araştırmak,
değerlendirmek ve analiz etmek için hazırlanan bir rapordur. Bu rapor, işletme sahibi veya
girişimciye, iş planını oluşturma ve projenin hayata geçirilmesi için gerekli kaynakları
belirleme konusunda yardımcı olur.
Pazar Araştırması ve Analizi” veya benzer bir başlık altında yer alır. Pazar durumu fizibilite
raporu, bir işletmenin ürün veya hizmetinin pazar talebi, rekabet durumu, müşteri
davranışları ve diğer ilgili faktörlerle ilgili ayrıntılı bir analiz içerir. Bu nedenle, raporunun
pazar araştırması ve analizi bölümünde yer alması gerekmektedir.

Fizibilite Raporu Hazırlama Süreci İçin Adımlar:

1-
Projenin tanımlanması: Projenin amaçları, hedefleri ve kapsamı belirlenmelidir.
Projenin ne yapacağı, nasıl yapacağı ve kimin tarafından yapılacağı açıklanmalıdır.
2-
Pazar Araştırması: Projenin hedef kitlesinin kim olduğunu, potansiyel müşterilerin
ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamak için pazar araştırması yapılmalıdır. Bu aşamada,
rakip analizi de yapılabilir.
3-
Teknik Analiz: Projeyi gerçekleştirmek için gerekli olan teknoloji, malzeme ve
ekipmanlar gibi teknik detaylar belirlenmelidir. Projenin gerçekleştirilebilirliği ve
uygunluğu da değerlendirilmelidir.
4-
Finansal Analiz: Projenin finansman kaynakları, yatırım maliyetleri, gelir-gider
tahminleri ve karlılık analizleri gibi finansal detaylar belirlenmelidir.
5-
Risk Analizi: Projede ortaya çıkabilecek riskler ve bunların yönetimi ile ilgili bir analiz
yapılmalıdır.
6-
Sonuçlar ve Öneriler: Tüm verilerin değerlendirilmesi sonucunda, projenin
gerçekleştirilmesinin olası sonuçları ve önerileri sunulmalıdır.
7-
Raporun Hazırlanması: Tüm analizler, sonuçlar ve öneriler fizibilite raporu olarak
düzenlenmelidir. Raporun, doğru, eksiksiz ve anlaşılır olması için dil, format ve düzen
konularına dikkat edilmelidir.

Fizibilite raporu hazırlama süreci, projenin boyutuna, karmaşıklığına ve gereksinimlerine göre
değişebilir. Ancak yukarıdaki adımlar, genel bir fizibilite raporu hazırlama sürecini
kapsamaktadır.

Scroll to Top
Mesaj Gönder
💬 Yardım İster Misiniz?
Merhaba,
Yardımcı olmamızı ister misiniz?
0312 511 33 66